Aktualności

Obraz tytułowy aktualności Badania i analizy

Dostępność usług społecznych świadczonych w formie zdeinstytcjonalizowanej w województwie łódzkim

  03-12-2019      Administrator Rois
Przeprowadzona diagnoza stanowi podstawę do podjęcia działań mających na celu zwiększenie alokacji na Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, w ramach którego wspierany jest rozwój usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w formie zdeinstytucjonalizowanej. Dowiedz się więcej
Obraz tytułowy aktualności Konferencje

Konferencja regionalna pn. "Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim" - podsumowanie

  15-10-2019      Administrator Rois
Konferencja odbyła się 3 października 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi. Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła (w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera). Dowiedz się więcej
Obraz tytułowy aktualności Badania i analizy

Badanie naukowe pn. Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim

  26-09-2019      Administrator Rois
Głównym celem badania Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim była diagnoza ukierunkowana na wyodrębnienie obszarów związanychz codziennym funkcjonowaniem zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, które wymagają wsparcia w zakresie dostępnych programów, konkursów i innych działań wspierających Dowiedz się więcej